Zaproszenie do udziału w Konferencji jest skierowane przede wszystkim do tych pracowników i doktorantów polskich uczelni, którzy swoje zainteresowania naukowe skierowali ku algebrze i jej zastosowaniom.

Rozwój współczesnej algebry jest bardzo dynamiczny, a jej wpływ na różne działy matematyki oraz inne dyscypliny naukowe nieustannie wzrasta.

Celem Konferencji jest prezentacja polskiego wkładu zarówno w rozwój tradycyjnych działów algebry (jak teoria grup, algebra przemienna i nieprzemienna, algebra uniwersalna,…), jak i jej zastosowań (w szczególności w teorii liczb, geometrii algebraicznej i analitycznej, informatyce,…) tak w zarysie historycznym, jak i najbardziej aktualnym.

Podczas Konferencji będziemy również świętować jubileusz 70tych urodzin

prof. dr. hab. Kamila Ruska,

którego twórczości zostanie poświecony osobny panel.

W ramach obrad przewidziane zostały wykłady plenarne zaproszonych specjalistów (50 min.) oraz komunikaty uczestników (20 min.).